Koolid

Koolid

 

Siit leiab infot koolide kohta, kes on avaldanud valmisolekut koduõppeperedega koostööd teha. Koole, kus vanema soovil koduõppesse positiivselt suhtutakse, on rohkem, siin on kirjas vaid need, kes on avaldanud soovi endast meie kaudu märku anda.

Ootame teateid koolidelt, kes soovivad endi hulgas koduõppeperesid näha. Selleks kirjutage info (at) koduope.ee

 

 

Rakvere Waldorfkool on rõõmuga valmis vastu võtma koduõppelapsi esimesest üheksanda klassini. Koolil on 10 aastane kogemus vanema soovil koduõppe nõustamisel. Peresid toetavad koduõppe koordinaator ja koduõppe mentorid. Kooli koduleht: http://www.rakverewaldorfkool.ee/

 

 

 

 

 

 

Tartu Luterlik Peetri Kooli (TLPK) koduõppe õppesuunal on võimalik õppida kõigis põhikooli klassides. Lisaks tavapärasele koduõppele pakub TLPK juhendatud koduõpet ja veebipõhist koduõppe õppeprogrammi 4.-9. klassi õpilastele. Koduõppe õpilaste toetamiseks töötavad TLPK´s 5 koordinaatorit, sh eripedagoog. Vt lähemalt: http://www.luterlik.edu.ee/koduope/

 

Püha Johannese Kool avas koduõppe osakonna 2020. aasta sügisest. Pakume võimalust koos luua koduõppe kogukond, soovi korral laste õpetamist suuremal või vähemal määral vanematel omavahel jagada ning kasvada kodukultuuris. Koduõppe koordinaator on Ingrid Vooglaid. Lähemalt saab PJK koduõppe korraldusest lugeda siit: https://pjk.ee/ee/koduope

 

Lilleoru Põhikool on väike ja vahva erakool Harjumaal Rae valla lõunaserval, otse Vaida taga. Koolis õpivad 1.-4. klassi õpilased nii statsionaarses õppes kui koduõppes. Koduõppe kohta saab lugeda siit: https://pohikool.lilleoru.ee/oppeinfo/koduope

 

Alates 2021/2022 õppeaastast on avatud Kaarli Kooli koduõppe suund. Koduõppes on võimalik õppida kõigis põhikooli klassides.  Koduõppeperesid toetab koduõppe koordinaator, vajadusel ka eripedagoog. Koduõppes õppimine on tasuta. Täpsem info kooli kodulehel: https://www.kaarlikool.ee/kool/koduope/


Gaia Kool võtab lapsi koduõppele 1-9 klassini. Lisaks tavapärasele koduõppele on Gaia Koolis võimalik luua oma lapsele individuaalne õpirada. Selleks koostatakse kooli õpetajate ning tugispetsialistide abiga lapsele individuaalne õppekava, mis võib sisaldada nii kodus õppimist, grupitööd klassis kui ka üks-ühele õpet õpetajaga. Vajadusel saab õpet korraldada ka interneti vahendusel. Individuaalne õppekava lähtub lapse ja pere vajadustest ning võimalustest. Igal lapsel on kontaktisikuks koordinaator, kes on lapse jaoks klassijuhataja rollis ning hoolitseb pere ja kooli vahelise koostöö eest.

Õppimisvõimaluste kohta Gaia Koolis saab lähemalt lugeda siit: http://gaiakool.ee/oppe-pohimotted-ja-oppevormid/

 

Leiutajate Külakool võtab vastu koduõppelapsi esimesest üheksanda klassini ning koduõppeperedele ei kohaldu õppemaksu.

Koduõppelapsed saavad statsionaarõppes osaleda ka osaliselt. Kontaktid: https://www.kultuurimois.ee/leiutajate-kulakool/

 

Väike Werrone Kool ootab koduõppeperesid. Koduleht: http://www.vwk.ee/

Mob: 5669 5364. E-mail: info@vwk.ee

 

Vormsi kool ootab koduõppeperesid üle Eesti distantsõppele. Koduleht: http://vormsi.edu.ee/

 

Unipiha Algkool Pangodis Tartumaal ootab koduõppeperesid. Koduõppel olevatel lastel on võimalus osaleda õuesõppe ja keskuse päevadel.

Kooli koduleht: http://unipiha.kambja.ee/

 

Johannese Kool Rosmal - koduõppe kohta saab lugeda http://rosma.edu.ee/wp/koduope/