Juhatuse liikmed, valitud 4. november 2022 üldkogul: Eike Ülevain, Liis Ränik, Agape Mari Blowers

 

Asutajad: Tiia Järvekülg, Leho Leis, Merje Tomson, Anneli Sihvart, Ingrid Vooglaid, Ülle Leidur, Kristiina Vunk, Ene Künnap

Meist

Alates augustist 2020 olen Püha Johannese Kooli koduõppe koordinaator. 

 

Asutamise lähedal kirjutatud: Psühholoogia õpingute ajal Tartu Ülikoolis hakkasin kõigepealt kahtlema lapse lasteaeda saatmise vajalikkuses. Sellele järgnes koolipsühholoogina töötamise ajal tekkinud veendumus, et kool süsteemina ei ole lapse kasvamiseks sobilik paik. Varem olin pidanud kooli küll oluliste puudujääkidega, kuid siiski lapsele vajalikuks kohaks. Esmakohtumisel tundus tervete laste kodus õppimise idee harjumatu ja kahtlane. Tasapisi hakkas aga mõte idanema ning järjest minu teele sattunud materjalide ja inimeste mõjul hajusid kahtlused. Usun, et peamine, mida vanemad saavad oma laste jaoks teha ja mida nad vältimatult igal juhul ka teevad, on luua (või valida) keskkond, milles laps maailmaga tutvub ja millele tuginedes ta oma edasise elu üles ehitab. Seepärast algab koduõpe minu jaoks juba enne lapse sündi ja on tihedalt seotud loodussäästliku eluviisiga. Eelkõige tegelen ma koduõppe teemaga oma tulevastele lastele ja lastelastele võimaluste loomiseks, kuid ka selleks, et neil oleks sarnaste kogemustega sõpru-tuttavaid ja et ka nende lastel oleks veel kusagil elada.

Ingrid Vooglaid

Asutamise lähedal kirjutatud: Seitsme lapse ema. Kõrgharidus Tallinna Pedagoogilisest Instituudist, eesti keele ja kirjanduse õpetaja erialalt. Täiendanud end Tartu Waldorfseminaris pedagoogika alal. Kuulun Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi Nõukokku.  
Teised aktiivsed huvialad: aktiivsünnitus ja alternatiivmeditsiin.
Kuulsin koduõppe võimalusest vanemate soovil mõned aastad tagasi, kui mu vanemad lapsed olid juba koolilapsed. Mäletan toonast positiivset šokki, mida see avastus minus tekitas. Et "jess!", kas tõesti on olemas SELLINE võimalus! Esialgu näis küll, et olen leidnud juba oma lastele sobiva vormi hariduse andmiseks (nad õppisid Waldorfkoolis), kuid mõne aja pärast tekkis vajadus muutusteks ja seisingi valiku ees - kas koduõpe või mitte.  
Tunnistan, et esimene aasta vanima lapsega koduõppel oli eneseusu ja -leidmise aasta. Laps oli tubli ja ehkki järgisime püüdlikult klassi õppekava ja programme, andis see aasta kodus siiski aimu sellest vabadusest ja vastutusest, mida koduõpe vanema soovil endaga kaasa toob.
Hetkel oma lastega kuus aastat koos koduõpet teinuna olen jätkuvalt vaimustuses sellest võimalusest. Kõik tulemused räägivad enda eest. Vanemad lapsed on hetkel koolis ja saavad seal kenasti hakkama, nooremad naudivad loovat elu, õpivad rõõmuga iga päev midagi uut ja mina õpin lastelt.
Leian, et koduõpe kui valikuvõimalus peaks olema kättesaadav igale perele vabalt valitud tingimustel, sest mis võiks olla parem sellest, kui oma ema (või isa?) tegeleb pühendunult oma lapse õpetamise-kasvatamisega?

Merje Tomson

Asutamise lähedal kirjutatud: Omandasin kõrghariduse Sheffield Hallami ülikoolis Inglismaal, kus õppisin haridusteadust. Vaatamata sellele, et kursus oli väga tavakooli keskne, püüdsin oma uurimustöid ikka koduõppega siduda.  Huvi koduõppe vastu tekkis muidugi juba aastaid varem. Selle võimaluse efektiivsust tunnetasin juba lasteaias. Järgnevad viis erinevat kooli nii Eesti eri paigus kui ka teistes riikides ainult  kinnitasid mu tõekspidamisi. Tekkis kindel teadmine, et oma lastele tahaks midagi paremat. Eriti tugevalt tunnen vajadust asjade käiku mõjutada nüüd, mil olen kahe väikese tütre ema.  Tahaks, et inimese loomulik vajadus areneda ja  tung midagi saavutada ei kustuks  seitsme aastaseks saades, mil kool teeb millestki nii loomulikust kohustuse.

Tiia Järvekülg

Asutamise lähedal kirjutatud: Meil on peres üks tütar ja palju lemmikloomi, neist osa elavad siin kui hoiukodus. Olen lõpetanud Tartu ülikooli ajakirjanikuna ning kaitsnud samal alal ka magistrikraadi. Olen Tallinnas paikneva tantsukooli Noor Ballett juhatuse liige. Tütar on olnud koduõppel vanema soovil alates II klassi teisest poolaastast, ehk 2005. aasta veebruarist.

Anneli Sihvart

Koduõppest kui võimalusest kuulsin esimest korda 2000.aastal ja sel hetkel jõudis minuni teadmine, et kui mul on ühel päeval lapsed, siis nemad kooli ei lähe. Oleme oma tütreid Triinat ( s 2006) ja Marrinit (s 2007) kasvatanud selles vaimus sünnist saadik. Meil on koduõppe kogemus nii tavakooli kui erakooliga (TLPK).


Kuulun Kultuuri Koja egiidi all tegutsevasse haridustöörühma, mis osaleb Eesti haridus- ja teadusstrateegia 2021-2035 aruteludel. 2018.aastal viisin kultuuri-ja hariduskongressil Viljandis läbi koduõppe töötoa, mille fookuses oli teadlikkuse tõstmine koduõppest kui võimalusest, koduõppe sisu ja tähenduse avamine ja parema koostöö loomine kolide ja koduõppeperede vahel. 2019.a sügisel avaldasin esimese eestikeelse koduõppeteemalise raamatu „Lund tilistada saab lumikellukesega. Triina ja Marrini koduõpe“.

Kaire Kaur Daniel

Kadi Künnapuu

Toetan alates 2017.a koduõppe koordinaatorina peresid  koduõppeosakonnas Tartu Luterliku Peetri Koolis (TLPK).  Minu lapsed on koduõppel, naudin nendega ühist aega ja kasvamist. Üks lastest on õppinud ka väikeklassi ja tervislikel põhjustel koduõppe vormis. Olen Avatud Meele Instituudi koolitajana toetanud nii õpetajaid kui ka lapsevanemaid, 2020.a alustasime ka koduõppeteemaliste kursuste läbiviimisega. Minu loomingulisus väljendub Lugemisseikluse jt õppematerjalide loomises ning naudin kursuste/ töötubade/huviringide  korraldamist koduõppe kogukonnas kui ka laiemalt.  On olnud ka keerulisi hetki ja siis olen tänulik oma oskustele ja teadmistele Tartu Psühhodraama Instituudist, kus  2016.a-2019.a omandasin grupijuhi kutse. Hariduselt olen logopeed ja eripedagog. Olen erialal töötanud alates 2004a lasteaias, erikoolis, kliinikus, hetkel töötan eripedagoogina, konsultandina, koolitajana erapraksises. Suuna olen seadnud rõõmsalt läbi raskuste tähtede poole ning tuge sel teel pakuvad mulle olulised väärtused, mida oleme TLPK koduõppeosakonnas sõnastanud: Teadlikkus, Looming, Paindlikkus, Koostöö. Soovin panustada koduõppe kogukonna loomisesse, et saaksime olla ise see muutus hariduses, mida oleme oodanud. Kirjuta mulle koduope@luterlik.edu.ee, vt ka  https://www.luterlik.edu.ee/koduope/.

Olen viie lapse ema. Minu kaks vanemat poega olid koduõppel esimesest klassist alates ja lõpetasid gümnaasiumi vabaõppel.

Koduõppe koordinaatorina olen töötanud Rakvere Waldorfkooli asutamisest, 2011. aastast alates. Oma esimese lapse koduõppega alustades jõudsin Merje Luugi soovitusel waldorfpedagoogikani ja sealt edasi koos mõttekaaslastega waldorfkooli asutamiseni. Sellest ajast oleme rõõmuga peredele koduõppeks võimalust pakkunud nii üle Eesti kui ka kaugemal.

Hariduselt olen saksa keele ja kirjanduse õpetaja. Täiendanud olen end waldorfpedagoogika alal erinevates valdkondades alusharidusest gümnaasiumiastmeni välja. Väärtustan väga terviklikku ja eakohast lähenemist lapse arengule.

Liis Priks